STOP! Ik wil niet meer met je verder onderhandelen

Al een aantal jaren groeit je onderneming goed. Het jaar 2019 was fantastisch en 2020 begint veelbelovend, je staat op het punt om een nieuwe samenwerking aan te gaan. Maar dan gaat de wereld op slot. Kun je nog terug?

Onderhandelingsvrijheid

Uitgangspunt is dat je vrij bent om een contract aan te gaan met wie je wilt, wanneer je wilt en wat je wilt. Maar dat uitgangspunt is niet onbeperkt. De periode voordat de handtekeningen worden gezet wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. In deze periode moeten partijen die met elkaar onderhandelen over het sluiten van een overeenkomst rekening houden met elkaars belangen.

Onderhandelingen afbreken? Kan dat?

Ook al moeten partijen rekening met elkaars belangen houden, dat wil niet zeggen dat onderhandelingen niet mogen worden afgebroken. Maar dat betekent niet dat je zomaar kan weglopen, waarna je je potentiële contractspartij met schade achterlaat. Die kan bijvoorbeeld al de nodige kosten hebben gemaakt vooruitlopend op de overeenkomst die hij met jou zou sluiten.

Afbreken: schade vergoeden? Drie situaties

De rechtspraak onderscheidt drie situaties:

  • In de eerste situatie staat het partijen vrij om de onderhandelingen af te breken. Partijen zijn dan nog niet zover in de onderhandelingen dat ze verwachten echt zaken met elkaar te gaan doen. Je hoeft dan geen schade te vergoeden.
  • In de tweede situatie mag een van de partijen de onderhandelingen afbreken maar moeten de door de wederpartij gemaakte kosten worden vergoed zoals de kosten die gemaakt zijn voor het inhuren van een adviseur. Het is in deze situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid om geen vergoeding te betalen.
  • De derde situatie is de meest risicovolle voor de partij die de onderhandelingen wil afbreken. Eigenlijk zijn in deze situatie de onderhandelingen zo ver gevorderd dat het “onaanvaardbaar” is om de stekker eruit te trekken. Doe je het toch, wat kun je dan verwachten? De teleurgestelde partij zou jou kunnen dagvaarden in kort geding om af te dwingen dat je met de ander door onderhandelt om alsnog tot overeenstemming te komen. Veel vaker zal de teleurgestelde partij willen dat je schade die ontstaat door het mislopen van de deal vergoedt. Dat kunnen niet alleen de kosten van het inhuren van adviseurs zijn maar zelfs gederfde toekomstige winst. 

Hoe kun je dit voorkomen?

De situaties hierboven zijn niet zo zwart wit als omschreven. Vaak lopen de situaties in elkaar over. Je belandt dan al snel in een welles nietes discussie. Om dit te voorkomen kun je aan het begin van de onderhandelingen een document opstellen waarin je met elkaar afspreekt tot welk moment je kunt stoppen met de onderhandelingen. Daarin kun je ook meteen geheimhouding tussen partijen regelen over de gesprekken die je met elkaar voert. Wil je hulp bij het opstellen van een dergelijk document? Of zit je in een situatie van afgebroken onderhandelingen en kun je wel wat advies gebruiken? Bel of mail mij gerust.

https://www.linkedin.com/pulse/stop-ik-wil-niet-meer-met-je-verder-onderhandelen-van-der-ree lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BChRmX4ewR5SMjL%2BEuSYY5A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-article_description