Tussentijdse contractontbinding, wat zijn de mogelijkheden?

“We willen heel graag van een contract af maar volgens de leverancier kan dat niet. Zou jij daar eens naar kunnen kijken?” Een vraag die ik laatst van een klant ontving.

Probleem?

De overeenkomst van bepaalde tijd loopt nog een tijd door. Kun je hier toch tussentijds vanaf?

Wat gedaan?

Vanzelfsprekend eerst de stukken doorgenomen en met de cliënt nog een en ander besproken. Hierna een korte, heldere analyse opgesteld. Omdat uit de stukken bleek dat de leverancier zijn algemene voorwaarden niet met de klant was overeengekomen kon deze daar geen beroep op doen. In die voorwaarden was opgenomen dat overeenkomsten van bepaalde tijd niet tussentijds konden worden opgezegd. Omdat dit niet was overeengekomen, kon de cliënt toch tussentijds van de overeenkomst af.

Wat levert het op?

In dit geval had de cliënt natuurlijk het geluk dat hij deze voorwaarden niet was overeengekomen. Met één telefoontje en een kort helder mailtje is het contract tussentijds ontbonden. Overigens was deze situatie aanleiding voor mij om het hele proces van het aangaan van contracten bij de cliënt tegen het licht te houden. Met een aantal simpele veranderingen in dit proces zijn de juridische risico’s een stuk minder geworden.

Ook bij jou kan Van der Ree Legal de contracten eens doorlichten. Door kritisch mee te denken en wellicht wat simpele wijzigingen door te voeren kan ik de juridische risico’s binnen de perken houden. Juridisch op orde. Financieel naar voren.
Date

27 november 2015

Client

The Shop Cafe & Restaurant

Lead Designer

Rob Smith

Project Type

Print Design, Graphic Design